امروزه تلفن همراه یک وسیله ارتباطی قدرتمند محسوب می شود که علاوه بر توانایی برقراری تماس صوتی و تصویری امکان انتقال نوشتار را نیز فراهم می کند. انتقال نوشتار بر بستر تلفن همراه پیام کوتاه نام دارد. با استفاده از پیام کوتاه، ارسال کننده پیام می تواند معنا و مفهوم مورد نظر خود را با نمادهای نوشتاری و تصویری ارسال کند و تقریباً اطمینان دارد که غیر از فرد موردنظر شخص دیگری به آن پیام دسترسی نخواهد داشت. به جرأت می توان گفت پیام کوتاه یکی از امن ترین و در عین حال اقتصادی ترین فضاهای ارتباطی و اطلاع رسانی در مقیاس های شخصی و عمومی است ؛ به همین دلیل طرفداران و کاربران زیادی دارد.

سرویس های مبتنی بر فن آوری اطلاعات که با نیازسنجی کاربران درصدد مرتفع کردن آن ها برمی آیند، سامانه نام گرفته اند. سامانه های هوشمند می توانند با کاربر ارتباط متقابل برقرار کرده و خواسته های او را با تحلیل ابعاد مختلف آن به بهترین شکل برآورده نمایند.

سامانه هوشمند بروز پیامک یکی از این سرویس های ارتباطی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی است.

امروزه تلفن همراه یک وسیله ارتباطی قدرتمند محسوب می شود که علاوه بر توانایی برقراری تماس صوتی و تصویری امکان انتقال نوشتار را نیز فراهم می کند. انتقال نوشتار بر بستر تلفن همراه پیام کوتاه نام دارد. با استفاده از پیام کوتاه، ارسال کننده پیام می تواند معنا و مفهوم مورد نظر خود را با نمادهای نوشتاری و تصویری ارسال کند و تقریباً اطمینان دارد که غیر از فرد موردنظر شخص دیگری به آن پیام دسترسی نخواهد داشت. به جرأت می توان گفت پیام کوتاه یکی از امن ترین و در عین حال اقتصادی ترین فضاهای ارتباطی و اطلاع رسانی در مقیاس های شخصی و عمومی است ؛ به همین دلیل طرفداران و کاربران زیادی دارد.

سرویس های مبتنی بر فن آوری اطلاعات که با نیازسنجی کاربران درصدد مرتفع کردن آن ها برمی آیند، سامانه نام گرفته اند. سامانه های هوشمند می توانند با کاربر ارتباط متقابل برقرار کرده و خواسته های او را با تحلیل ابعاد مختلف آن به بهترین شکل برآورده نمایند.

سامانه هوشمند بروز پیامک یکی از این سرویس های ارتباطی، اطلاع رسانی و تبلیغاتی است.