68-brooz-sms-account

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارژ حساب : در این قسمت می توانیم به دو صورت پرداخت آنلاین و واریز به حساب به میزان مورد نیاز پنل خود را شارژ کنیم.

 

69-brooz-sms-account-charge

 

پرداخت آنلاین : روی گزینه پرداخت آنلاین کلیک کرده و مبلغ مورد نظر را در کادر اعتبار مورد نیاز وارد نموده و پس از انتخاب بانک توسط منوی بازشونده، دکمه تأیید را کلیک می کنیم. جزئیات شارژ در کادر پایین به نمایش در می آید. با کلیک روی گزینه پرداخت به صفحه بانک راهبری می شویم، پس از پایان تراکنش، اعتبار افزوده شده به صورت خودکار به اعتبار پنل افزوده می شود و می توان افزوده شدن آن را از طریق عملکرد حساب مشاهد کرد.

 

 

70-brooz-sms-account-charge

 

71-brooz-sms-account-charge

 

پرداخت از طریق واریز به حساب : روی گزینه واریز به حساب کلیک می کنیم. مبلغ مورد نظر را به صورت کارت به کارت یا واریز به حساب انجام داده و روی ثبت فیش کلیک می کنیم.

 

72-brooz-sms-account-charge

 

فرم مربوطه را پر می کنیم و روی ثبت فیش کلیک می کنیم. پس از تأیید واریز توسط مدیر سامانه، حساب شما شارژ می گردد.

 

73-brooz-sms-account-charge

 

بازه های تعرفه : در این قسمت می توانیم تعرفه ارسال و دریافت پیامک پنل خود را مشاهده کنیم. تعرفه ارسال هر صفحه پیامک فارسی و پیامک لاتین یا انگلیسی با هم متفاوت است.  این در حالی است که هر صفحه فارسی شامل ۷۰ کاراکتر و هر صفحه انگلیسی شامل ۱۶۰ کاراکتر می باشد.

 

 

گردش حساب :

در این قسمت جدولی شامل کلیه تراکنش های مالی و تاریخ وقوع هریک به تفکیک نمایش می یابد. مقادیر افزوده شده به اعتبار به رنگ سبز و مقادیر کاسته شده از اعتبار به رنگ قرمز و با علامت منفی نمایش داده می شوند.

 

74-brooz-sms-account-transactions

 

گزارش آماری :

در این بخش می توانید گزارش کلی از تعداد پیامک های ارسالی و دریافتی در یک تاریخ معین و اعتبار فعلی و مصرف شده را به صورت جدولی و نموداری مشاهده نمایید.

 

75-brooz-sms-usertrafficlog

 

76-brooz-sms-usertrafficlog

 

مشخصات کاربری :

در قسمت تنظیمات کاربری می توان مشخصات خود را مشاهده و رمز عبور را تغییر داد.

 

77-brooz-sms-useraccount-settings