افزایش ۱۰ ریالی پیامک کشوری

به اطلاع می رساند طبق اعلام افزایش ۱۰ ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی، تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند. برای مشاهده متن نامه می توانید فایل زیر را مشاهده نمایید.